Velkommen til Duo Regnskap AS

Vi fører regnskap for de fleste næringer, inkl. primærnæringene, og for alle eierstrukturer så som enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap mv.

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Dalbygdvegen 3

Postadresse:
7730 BEITSTAD

Medlem av Økonomiforbundet
logo-okonomiforbundet